Faculty

Department of Detection Technology and Automatic Equipment

Professors
Ling Zhenbao

Cheng Defu

Li Suyi


Associate ProfessorsZhou Zhijian

Gao YouLecturers
Wang Yi

Li Qingkai

Copyright: School of Instrument Science and electrical engineering, Jilin University, 2017

Address: 938 West Democracy Avenue, Changchun City, Jilin Province, P.O. 130061 Tel: 0431-88502382 E-mail: bianjiang@jlu.edu.cn